Een spannende speurtocht in je eigen woonwijk, zo voelt het aan als je plotseling iets op het spoor bent. Eén voor één ontdekt je de puzzelstukjes en langzaam vormen die een beeld. Een beeld dat soms nog meer vragen oproept! Als je de ogen opent ontdek je een wereld om je heen die je nooit eerder hebt gezien. Eén van de puzzelstukjes is waar het mee begon en misschien heeft dat stukje nog een open einde.

In het begin denk ik nog helemaal niet aan een roofvogel. Op een dag wandelde ik door het park toen me ineens een luide vogelroep opviel. Dat had ik nog niet eerder gehoord. Het klonk als je hard en scherp 'kjukjukjukjukju!'. Het klonk maar één keer, daarna niet meer. In de dagen daarna hoorde ik het ook, soms dichtbij, soms verder weg aan de andere kant van het park. Wat kon dat nou zijn? Ik legde de vraag neer in een Facebook groep over vogels en daar was de consensus dat het een groene specht moest zijn. Als ik dat nazoek, lijkt dat inderdaad zo te zijn! Alleen... ik heb hem tot nog toe niet gezien! Op waarneming.nl vind ik in mijn plaats wel 5 andere meldingen van de roep van een groene specht, ook zonder foto, dus wie weet!
Terwijl ik op zoek ben naar de groene specht ontdekt ik wel achter elkaar een paar duiven karkassen, op de grasvelden in de wijk. Dat is zeker geen werk van een groene specht en ook een marter sluiten de meeste reacties op mijn ontdekking op Facebook uit. Het meest waarschijnlijke antwoord is dat het een roofvogel is. De meningen  over welke lopen uiteen: een sperwer, een buizerd of een valk zijn de meest genoemde kandidaten.
Intussen loop ik dagelijks met mijn hoofd in de bomen. Op een dag zie ik plotseling iets boven me. Als ik ernaar kijk zie ik nog net een grote donkere vogel tussen de boomkruinen boven de straat zweven. Ik voel de adrenaline gelijk stromen, zou dit de duivenslachter zijn? Vlak voor me zwenkt hij af over een veldje, duikt een boom in en land op een tak. Aan de andere kant vluchten twee opgeschrikte duiven halsoverkop luid fladderend de boom uit. Helaas kan ik alleen nog een onduidelijke foto van een grote donkere vogel maken met mijn telefoon.

Ik denk meteen aan een buizerd. Daar zitten er wel een aantal van net buiten de stad. De maat en kleur kloppen wel een beetje, maar ik kon hem niet duidelijk genoeg zien, het begon al wat donker te worden. Maar toch, met al die buizerds in de open velden buiten de stad, waarom zweeft deze dan ineens tussen de bomen in een woonwijk? Ook op Facebook is niet iedereen overtuigd dat het een buizerd is en ook valk en sperwer woren genoemd.

De speurtocht neemt me inmiddels aardig in beslag en dagelijks geef ik mijn ogen de kost, vooral in de vroege en late uren daglicht. Een dag later alweer zie ik ineens in het park een donkere schim uit een boom omlaag vallen bovenop een waterhoentje op het gras! In paniek wild fladderend weet het hoentje nog maar net te ontkomen en de donkere vogel vliegt over het water weg de boomtoppen in. Het eerste echte 'eyewitness' bewijs van een vogeljagende roofvogel en een mijlpaal in de speurtocht!

Het eerste echte 'eyewitness' bewijs van een vogeljagende roofvogel en een mijlpaal in de speurtocht! Overpeinzingen

De dagen erna zie ik ze niet. Wel hoor ik af en toe eens een luid 'kjukjukjukjukju!'. Op een dag zelfs uit de boom waar ik net voor sta! Maar hoe ik ook tuur, ik zie geen groene specht in die boom. Maar ook geen andere vogels.

Tot ik ineens op een vroege ochtend een goede foto kan maken! Ik twijfelde vooraf of ik mijn G90 camera of een TZ80 compact mee zou nemen. Omdat het nog schemerig was nam ik gelukkig toch maar de G90 mee. Halverwege het park zie ik ineens een grote vogel een boom induiken. Als ik al wandelend dichterbij kom zie ik hem wat van tak tot tak hoppen, tot hij ineens even goed zichtbaar is door een opening in het bladerdak! De camera had ik natuurlijk al gepakt en snel schiet ik een plaatje. Net op tijd! Nog geen seconde later hupt hij uit het zicht op een andere tak.

Ik probeer hem weer in beeld te krijgen en loop op afstand in een cirkel om de boom heen maar helaas laat hij zich niet zien. Tot hij ineens uit de boom valt, en onder de kruin overgaat in scheervlucht, weg van mij. Ik loop nog even het laantje in waar hij wegvloog, maar helaas, de vogel is gevlogen.

Zou hiermee dan het raadsel van de geslachte duiven zijn opgelost? Overpeinzingen

Thuis zet ik snel de foto's over naar de computer en blader er doorheen. Dan spingt mijn hart op! Die ene foto is misschien niet de beste, maar toch een heel duidelijke! Het duurt maar even voor ik ontdek dat ik een sperwer op de plaat heb gezet, een echte vogeljager dus. Zou hiermee dan het raadsel van de geslachte duiven zijn opgelost?

Toch knaagt er iets. Deze sperwer is kleiner dan de donkere vogel die ik op de eerste foto zag. Het kan een mannetje zijn, en de grotere dan een vrouwtje. Of er jagen ineens zowel een buizerd als een sperwer door de woonwijk, wat zou het zijn? Dat de sperwer, een echte vogeljager, hier ook zijn jachtterrein heeft is in elk geval zeker.

En wat dan van de groene specht? Misschien is die wel niet zo groen... Als ik op Vogelbescherming naar een roep van een sperwer luister, dan lijkt dat ook veel op 'kjukjukjukjuku!'. Toch vind ik op Waarneming.nl die vijf meldingen van het groene specht geluid en ben ik de eerste die een sperwer meld hier. Gelukkig heb ik een foto als bewijs.

Voorlopig blijf ik toch nog even uit mijn ogen kijken! Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan komen die natuurlijk hier op Landsnatuur!