Aanbevolen links door Landsnatuur

Hieronder vindt je een selectie van links die Landsnatuur kan aanbevelen voor meer informatie over natuurgebieden en verschillende diersoorten, van klein insect tot grote grazer. Landsnatuur is niet met één van deze sites verbonden.

Stichting ARK Natuurontwikkeling

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur en realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan.

bezoeken

Natura2000: zoek een gebied

Zoek een Natura2000 natuurgebied. Deze interactieve kaart geeft de vele grotere en kleinere Natura2000 gebieden in Nederland weer.

bezoeken

Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. naar vlinders en libellen. Je vind er veel informatie over vlinders en tips hoe je een mooie vlindertuin aanlegt.

bezoeken

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting beschermt en doet onderzoek naar vlinders en libellen. Je vind er veel informatie over vlinders en tips hoe je een mooie vlindertuin aanlegt.

bezoeken

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd.

bezoeken

SOVON

Sovon is de site voor informatie over vogels. Zij doen veel onderzoek, waar je als teller ook zelf aan bij kunt dragen.

bezoeken

Malacologische Vereniging

Ook slakken liefhebbers hebben een vereniging en op Spirula.nl vindt je dan ook veel informatie over weekdieren, zowel in het water als op land levende soorten.

bezoeken

Waarneming.nl

Waarneming houdt een soortendatabase bij van planten en dieren in de breedste zin. Je kunt er zelf waarnemingen toevoegen en informatie vinden over andere soorten.

bezoeken

Stichting Noach

Noach is een opvang voor wilde dieren, van vogels tot schildpadden en boommarters, ze vangen bijna alle gewonde wilde dieren op.

bezoeken

Natuurweetjes

logo2s-0919.png
Foto's, filmpjes en verhalen
over de Nederlandse natuur

Contact Info:

Via email:       info@landsnatuur.nl


© 2024, Landsnatuur - Frank Maurits.
Alles eigen werk, alle rechten voorbehouden

Search